הנדסת מכונות | לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים

במנועים חשמליים אנרגיה במנועים חש איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמ מנועים חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמל חשמליים איך ניתן במנועים חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה ב אנרגיה במנועים חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמליי לחסוך אנרגיה במנועים חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמלייםאיך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמלייםאיך ניתן לחסוך לחסוך אנרגיה במנועים איך ניתן אנרגיה במנועים חשמליים במנועים חשמליים לחסוך אנרגיה איך ניתן חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים לחסוך אנרגיה איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמליים במנועים חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמלייםאיך ניתן לחסוך אנרגי במנועים חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמליים איך ני לחסוך אנרגיה במנועים חשמלייםאיך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמלי איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה במנו חשמליים איך ניתן לחסוך אנרגיה במנועים חשמלייםאיך ניתן לח אנרגיה במנועים חשמליים איך ניתן ל אנרגיה במנועים חש אנרגיה חברת וינטק נולג' בע"מ %07 מצריכת האנרגיה החשמלית במפעלי תעשיה מיועדת להפעלת מנועים, והתייעלות האנרגטית בארץ ובעולם הפכה לחלק חשוב בתעשייה ובמבנים המסחריים. רוב המנועים המותקנים והמופעלים בעולם תוכננו בעבר לביצועים בהספקים גדולים ב-%02 - %03 מהדרישות הנומינליות אך ורק על מנת לענות על הספק השיא הנדרש, כאשר נושא האנרגיה אינו הפרמטר המועדף. נכון להיוםברובהמנועיםהאסנכרוניםמותקנים ) המיועדים לשמור soft - start "מתנעים רכים" ( על חיי המנוע ולמנוע רעידות בעת הפעלתו. השימוש במשנה מהירות בקר A האנרגיה 0001 לצרכים מיוחדים מותקנים "משנה מהירות" ) המיועדים לבקר את variable speed ( מהירות המנוע, למנוע רעידות בהפעלה ולחסוך באנרגיה. "משנה מהירות" מיועד לרוב ליישומי בקרה תעשייתית ותהליכים מורכבים הדורשים מהירויות שונות. "משנה מהירות" אומנם יחסוך אנרגיה ע"י הורדת המתח והפחתת מהירות המנוע אולם, ידרוש ניתוח דרישות ספציפי לכל ישום וישום. מתכנן המתקן חייב לשים לב שבעת הפחתת המהירות, הקירור העצמי של המנוע קטן, עובדה הדורשת לעיתים קירור חיצוני. אינו )soft start( "המתנע הרך" מיועד לחסוך באנרגיה רבים מהמשתמשים במתנעים רכים חושבים על חסכון באנרגיה, "המתנע הרך" מיועד למנוע את מכת הזרם ההתחלתי, ולמונע רעידות מכאניות בעת ההפעלה. רעידות מקצרות את חיי המנוע ומגדילות את תקציב האחזקה. "המתנע הרך" מתנתק ברגע שהמנוע והעומס הגיעו למהירות המתוכננת ואינו מיועד לחסוך אנרגיה. מיועד A לעומת זאת בקר האנרגיה 0001 למלא את שני התפקידים "מתנע רך" וחיסכון באנרגיה גם יחד. אינו מתנתק ברגע A בקר האנרגיה 0001 שהעומס מגיע למהירות הנדרשת, הוא ממשיך לספק למנוע בזמן אמת את האנרגיה האופטימאלית לפי צרכי העומס בכל רגע ורגע. הינו במעקב A החידוש של בקר האנרגיה 0001 אוטומטי אחר צרכי העומס. Automatic load recognition software תכונה מסוג אינטליגנציה מלאכותית הבאה ) את Thyristors לבקר בעזרת טריסטורים ( שיעור המתח וההספק המזין את המנוע בזמן עבודתו ולומדת את אופי עבודת המנוע. המיועד לשמור A בקר אנרגיה 0001 על מספר סל"ד קבוע load recognition מבחין בצרכי העומס מדידות הפרמטרים המסוימים של המנוע ) cos בדגימות של אלף פעם בשנייה (כגון מבחין הבקר בצרכי המנוע ומגיב בהתאמה, . הנתונים Adaptive Control תכונה זו נקראת המגיעים מהמנוע מחושבים ע"י אלגוריתם מיוחד ותוכנה אינטליגנטית המספקים למנוע את הזרם והמתח האופטימאליים המיועדים לענות לצרכי המנוע בכל רגע ורגע. כאשר העומס יורד מתחת ל-%05 מערכו הנומינלי והמנוע מוזן ממתח רשת מלא (ללא בקרה) זה גורם לתופעות הבאות: בזבוז אנרגיה. ‰ נצילות המנוע פוחתת. ‰ המנוע נשחק וחייו מתקצרים. ‰ הסיבה לכך היא, שמתח הרשת הנשאר קבוע (032 וולט) העומס המופחת מקטין את הזרם האקטיבי בשדה המגנטי ומגדיל את ההספק הראקטיבי של המנוע והגורמים לתופעות הבאות: זרם הצריכה של המנוע עולה. ‰ המנוע מתחמם. ‰ המנוע נכנס לרעידות מכניות. ‰ חיי המנוע מתקצרים. ‰ כל התופעות הנ"ל נעלמות ברגע שנכנס המווסת בזמן A לשימוש בקר האנרגיה 0001 אמת את המתח והזרם למנוע בהתאם לדרישות המכאניות של העומס ושומר על מהירות קבועה. מונע את עליית ההספק הראקטיבי. ‰ מווסת את הזרם לשדה המגנטי. ‰ משפר את הנצילות האנרגטית. ‰ חוסך באנרגיה. ‰ כל זה קורה ברגע שהעומס יורד מתחת לסף . SET POINT שנקבע ערכו על ידי הפונקציה של שיעור דגימות מהיר וחישוב מהיר, מעניקים לבקר את היכולת לספק למנוע את המתח והזרם ולשמור על המהירות מתוכנן לענות A היציבה בקר האנרגיה 0001 על כל הדרישות של המנועים החדשים עם ˆ . ופחות מזה EFF נצילות 2 www.engineers.org.il הנדסת מכונות 18

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=