הנדסת מכונות | לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים - page 9

&
,
'
#
,
$/ ,
,
,
,
,
#
& #
# '
$-
,
#
,
#
#
#
#
#
#
)
,
,
#
,
,
&
'
A$C
,
#
,
,
,
&
, '
# B
)
&E<<3: <3IO'
(
% #
*
+
,
,
#
#
#
,
#
#
V
,
; 6
<
<
3334
1==>
-
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 2,3,4,5,6,7,8,26
Powered by FlippingBook