הנדסת מכונות | לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים - page 8

)
*
#
,
,
,
,
,
#
#
,
,
,
,
#
,
,
,
,
#
#
,
R=S
(
#
#
#
#
L
, &
L'
#
L
,
, ,
,
#
L
,
,
)
#
#
L
L
#
L
,
,
L
#
TIEFTFU
.
L
#
#
#
L
;
!"#
)
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 2,3,4,5,6,7,26
Powered by FlippingBook