הנדסת מכונות | לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים - page 7

*.789
-/$+
/-
,
,
,
,
*.789
L
,
,
,
# ,
,
,
,
,
#
,
#
,
&
L'
& L
'
) ,
,
,
(
(
M
#
#
#
M
#
N
C/?O
#
M,
,
,
,
#
)
#
# ,
#
,
#
#
,
,
,
&
,
'
,
L
,
#
,
L
#
L
,
,
#
,
$%
#
!"#
$
%
&
'
="PQ!
-/$+
,
,
&
L' L
/
:5
/ :
5
(
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 2,3,4,5,6,26
Powered by FlippingBook