הנדסת מכונות | לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים - page 6

#
&-/$+'
&4;6DE3<9FD'
$/
)
1-%./ >"= $+$% >"= 2$. G !"
+--C/
#
)
&;F68D9@H6 96873;6'
(
#
#
#
6
&;F6EIJJ65' (
#
#
&;F68@3D738;6'
(
#
#
&
'
#
#
#
#
&4;6K36E'
(
#
#
&
$2
'
#
//$%2%%%2$
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 2,3,4,5,26
Powered by FlippingBook