הנדסת מכונות | לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים - page 26

(
(
0
9((!
1
'
.
B
B
'
!:
.
!
'
.
1
1
1
4
1
!
)*+
+
)*+
4
1
,- )*+
'
%
%
'
!
,- )*+&
.
.
%
&
'
%
!
1 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...26
Powered by FlippingBook