הנדסת מכונות | לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים - page 10

,
)
+>F:6W
#
C -
-
&5:?6X'
&YS?6X'
#
#
#
B
#
&<FZ?6W'
#
,
#
&<<3D D698<FKF8F[Z'
,
)
&
'
#
#
#
#
#
&:\'
$$$ /
,
$-/
,
A.+?$/
2 $?2C $
#
(
&6"'
(
&9]'
&E!'
,
#
/
&
, '
)
$%
(
?
,
$0L
#
#
E3D6K3\ 98<!)
B
#
,
)
,
2 %
2+/
0+/
,
*
@ A#B C &%)9
<
<
=D
;
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 2,3,4,5,6,7,8,9,26
Powered by FlippingBook